0 +
τετραγωνικά χιλιόμετρα
περιοχής ενδιαφέροντος

ΒΟΗΘΕΙΑ (ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

Ερωτήσεις
+
Απαντήσεις

Τι είναι το Masterplan?

Το Master Plan είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των πλημμυρικών
προβλημάτων που εντοπίζονται στις περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης.

Στόχο του Master Plan αποτελεί ο εντοπισμός των περιοχών με
διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα ή αυτών όπου είναι πιθανή η εμφάνιση
πλημμυρών, καθώς και η ιεράρχηση των προτάσεων (δράσεων – μελετών
έργων) που απαιτούνται στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της
περιοχής ενδιαφέροντος.

Ποιες περιοχές καλύπτει?

Οι περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης που καλύπτει το παρόν Master Plan,
εμπίπτουν στους παρακάτω Δήμους ή σε τμήματα αυτών:
-Δέλτα
-Χαλκηδόνας
-Ωραιοκάστρου
-Κορδελιού – Ευόσμου
-Αμπελοκήπων – Μενεμένης
-Παύλου Μελά
-Λαγκαδά
-Νεάπολης – Συκεών
-Θεσσαλονίκης
-Καλαμαριάς
-Πυλαίας – Χορτιάτη
-Θέρμης και
-Θερμαϊκού.

Μπορώ να σας προωθήσω τις προτάσεις μου?

Οι προτάσεις / απόψεις / παρατηρήσεις κάθε ενδιαφερόμενου κρίνονται
ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθή ολοκλήρωση του Master Plan και θα
συνδράμουν στη διεξαγωγή της διαβούλευσης, η οποία αποτελεί σημαντικό
εργαλείο για την επικαιροποιημένη καταγραφή των ζητημάτων που αφορούν
στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του Ν. Θεσσαλονίκης. Στα
πλαίσια της διαβούλευσης για το παραδοτέο αντικείμενο του Master Plan, oι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας που
υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους στο e-
mail της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ –
Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, d7.gram@ggde.gr ,
κοινοποιώντας αυτές στο e-mail της Αναδόχου εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε.,
yetos@otenet.gr , προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν
καταλλήλως στο τελικό παραδοτέο.