ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Διαδικασία

Στο συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας του υπό επικαιροποίηση Master Plan...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Διαβούλευση Α’ Φάσης

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Τελική διαβούλευση (Α’ και Β’ Φάση)

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο...