Διαβούλευση Α’ Φάσης

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο (εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε.):

  1. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37380/12-09-2020 παραδόθηκε από τον Ανάδοχο η Φάση Α’ του Master Plan στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
  2. Τα παραδοτέα της Φάσης Α’ εστάλησαν από την Υπηρεσία στις 29-09-2020, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ19/2456/Φ.MasterPlan Θεσσαλονίκης διαβιβαστικό έγγραφο, προς ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, για διαβούλευση 30 ημερών, τα οποία και αναρτήθηκαν στις 30-09-2020.
  3. Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ19/2456/Φ.MasterPlan Θεσσαλονίκης/29-09-2020 και Δ19/62191/Φ.MasterPlan Θεσσαλονίκης/08-10-2020 διαβιβαστικά έγγραφα, η Υπηρεσία ενημέρωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την παροχή υπηρεσίας του Master Plan και ζήτησε την ανάρτηση των παραδοτέων της Φάσης Α’ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ για διαβούλευση 30 ημερών.
  4. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ19/67141/Φ.MasterPlan Θεσσαλονίκης/14-10-2020 διαβιβαστικό έγγραφο, η Υπηρεσία ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς για τη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειμένου να προβούν σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων. Εν συνεχεία, το έγραφο κοινοποιήθηκε επιπλέον στην ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. και στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
  5. Συμπληρωματικά ακολούθησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αναδόχου και της Υπηρεσίας με αρμόδιους φορείς, για την ενημέρωση αυτών ως προς τη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειμένου να συνδράμουν στην ολοκλήρωση αυτής.

    Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα, λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (Covid-19), αποφασίστηκε από την Υπηρεσία η διαβούλευση να παραμείνει ανοιχτή στο κοινό έως τις 31/12/2020 (από 16/11/2020 έγγραφο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ19/99596/Φ.MasterPlan Θεσσαλονίκης).

    Όλες οι σχετικές απόψεις αξιολογήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στη σύνταξη του τελικού Master Plan.
Author avatar
ΥΕΤΟΣ