Τελική διαβούλευση (Α’ και Β’ Φάση)

Το τελικό αντικείμενο του Master Plan αφορά το ενιαίο σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος, τόσο εντός δηλαδή όσο και εκτός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Α΄ και Β΄ Φάση).

 

Σύνδεσμοι τελικών παραδοτέων Master Plan προς διαβούλευση :


 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις, θα αξιολογηθούν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και τα Παραδοτέα θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις – συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει το τελικό αντικείμενο του Master Plan.

Oι ενδιαφερόμενοι, με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται για την αποστολή των τυχόν παρατηρήσεων και σχολίων στο e-mail της Δ/νσης Δ19, d7.gram@ggde.gr, με κοινοποίηση στο e-mail του αναδόχου, yetos@otenet.gr.

Author avatar
ΥΕΤΟΣ
https://mpthess.gr