Γενικό Πλαίσιο

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Γενικό Πλαίσιο

Με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων εντός του Υδατικού...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο ΙV: Σύνταξη Μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Για τη σύνταξη του...