ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 28, 2021

Νομικό Πλαίσιο

Στο Master Plan, παρατίθεται το ιστορικό των τελευταίων ετών και το...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Διαδικασία

Στο συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας του υπό επικαιροποίηση Master Plan...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Διαβούλευση Α’ Φάσης

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 7, 2021

Τελική διαβούλευση (Α’ και Β’ Φάση)

Ενέργειες από την Υπηρεσία (ΔΑΕΕ – Δ19) και από τον Ανάδοχο...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Γενικό Πλαίσιο

Με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων εντός του Υδατικού...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Αντικείμενο Έργου

Το παρόν Master Plan των περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Περιοχή Ενδιαφέροντος

Η περιοχή επικαιροποίησης του Master Plan περιλαμβάνει τους παρακάτω Δήμους ή...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Γενική Ιδέα (Concept)

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της υπάρχουσας πληροφορίας και της αξιολόγησης της...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο Ι: Καταγραφή και οργάνωση υπάρχουσας πληροφορίας

Εργασίες Σταδίου: Ανασκόπηση του παλαιού Master Plan, το οποίο συντάχθηκε το...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο ΙΙ: Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης

Εργασίες Σταδίου:   Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Σχεδίου...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο ΙΙΙ: Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου

Εργασίες Σταδίου:   Σε πρώτη φάση, ορίστηκαν οι βασικές αρχές και...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 5, 2021

Στάδιο ΙV: Σύνταξη Μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Για τη σύνταξη του...

ΥΕΤΟΣ
Posted by ΥΕΤΟΣ
June 4, 2021

Τελικά Παραδοτέα MasterPlan

Το ενιαίο επικαιροποιημένο Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης υποβλήθηκε...